Starszaki

Styczeń - Starszaki

 

Od stycznia wracają zajęcia dodatkowe z Robotyki. Zajęcia będą odbywały się w każdy poniedziałek, a opłata kwartalna wynosi 90 zł.
Prosimy o wpłaty za zajęcia do 12.01.2022r. u Pań w grupie ( prosimy o przygotowanie równej kwoty )

 

03.01-07.01

 • Słuchanie opowiadania J. M. Chmielewskiej „Pędzel”,
 • Zabawa dydaktyczna „Urządzenia elektryczne dawniej i dzisiaj” – dzieci poznaję literę N, n- podkreślają w tekstach, odwzorowują w tunelach i bez wzoru,
 • „Ćwiczę więc jestem zdrowy”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych numer 9.

10.01-14.01

 • Opowiadanie nauczycielki na podstawie utworu M. Ożogowskiej „Wróbelek”- poznajemy literę S, s – dzieci będą czytały globalnie wyrazy z głoską „S” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie,
 • Zabawa matematyczna „Ptasi bar”- dzieci poznają liczbę i cyfrę 8- będą przeliczały zbiory, sytuowały cyfrę w szeregu innych,
 • Wycinanie z kolorowego papieru „Karmnik dla ptaków” – dzieci będą wycinały elementy po liniach prostych i ukośnych, konstruowały karmnik z wyciętych elementów, dorysowywały ptaki w karmniku (1-8),
 • 13.01- „Zdrowy maluch”- pieczemy ciasto fasolowe,
 • 14.01 -„Spotkanie z teatrem „Grupa T”.

17.01-21.01

 • Opowiadanie dzieci „Moja cudowna Babcia”- dzieci będą opowiadać treść obrazka i wypowiadały się na temat swoich Babć,
 • Zabawa badawcza „Balon i woda”- dzieci poznają literkę „B, b”- podkreślają w tekście, odwzorowują po wzorze i bez,
 • „Walczyk dla babci”- uczymy się tańca ( rytmiczne poruszanie się w takcie na ¾),
 • Zabawa matematyczna „Przyjęcie dla babci i dziadka” – przeliczanie zbiorów, dzielenie na podzbiory, stosowanie cyfr i znaków matematycznych.
 • Malowanie farbami „Kwiaty dla babci i dziadka”
 • 18.01 – nagrywanie programu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka. Prosimy o odświętny strój dzieci.

24.01-28.01

 • Opowiadanie dzieci na podstawie obrazka „Na stoku narciarskim”-odwoływanie się do przeżyć dzieci,
 • „Ćwiczę jestem zdrowy”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych – ćwiczenia na równoważni. Sprawne ustawianie się w podanym sstylu.
 • Zabawa matematyczna z kodowaniem „Wielkość, kolor, kształt”,
 • Nauka piosenki „Sypie śnieżek”,
 • Malowanie świecą na ciemnych kartkach „Zimowy pejzaż”,
 • 31.01- Wewnątrzprzedszkolny przegląd piosenki angielskiej.

Język angielski

 

 • Bugs Team Starter- „Winter”- polar bear, penguin, seal, whale, „I love winter song”.
 • She/he/it is (tall), She’s got/ He’s got …(long hair/ short hair), big-small, tall-short, young-old, fat- thin, slim.
 • „Four seasons”- song, spring, summer, autumn, winter.
 • What time is it?, It’s (five) o’ clock., numbers 1-12.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prosimy o przynoszenie mokrych chusteczek lub papieru toaletowego nawilżanego (papier biodegradowalny, który może być wrzucany do toalety). oraz  suchych chusteczek. ( 1 raz w m-cu )   + 1 ryza papieru ksero na semestr

projekt www.pollyart.pl