Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464
Plan dnia

Plan dnia

6:30 - 8:15        Schodzenie się dzieci Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z grupą  dzieci lub indywidualna praca wyrównawcza , praca z dzieckiem zdolnym. Obserwacje  pedagogiczne ,diagnoza  Czynności porządkowe,   zabawy swobodne,  rozmowy indywidualne   z dziećmi,, zabawy ruchowe ,ćwiczenia poranne

8:15 - 8:30        Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów,

Śniadanie - wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

8:30 - 9:00        Śniadanie.

9:00 – 10.00   Zajęcia zorganizowane  z całą  grupą  - zintegrowana działalność edukacyjna  w  języku polsko – angielskim  w  oparciu o Program Wychowania  w Przedszkolu,

10:15 - 11:30    Zabawy, gry sportowe - ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne   w  ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, , obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych. Zabawy konstrukcyjno-techniczne, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne.

11:30 - 12:00   Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne przygotowujące do  obiadu, pełnienie  dyżurów przez dzieci

12:00   Obiad.

12:30 - 14:00    Odpoczynek poobiedni-  relaksacja - kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, bajkoterapia   ,zabawy paluszkowe                                                                                                  

Dzieci starsze - zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie, utrwalanie poznanego  słownictwa z języka angielskiego w zabawach                                                                                                   Zajęcia  dodatkowe : umuzykalniające –Metoda Dobrego Startu,rzeźba  w glinie,robotyka ,logopedia                                                                                                                                                                   

14:00 - 14:30    Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do  podwieczorku, pełnienie  dyżurów przez dzieci

14:30   Podwieczorek.

15.00  - 17:00   Zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.                                                                                                                                                            Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

projekt www.pollyart.pl