Plan dnia

6:30-8:30 - zabawy w kącikach zainteresowań i zajęcia indywidualne

8:30-9:00 - wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, śniadanie

9:00-11:45 - zajęcia dydaktyczne, zabawy w ogrodzie, wycieczki, pobyt w przedszkolu i zabawa

11:45-12:15 - przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, obiad.

12:15-13:45 - odpoczynek dzieci młodszych, czas na utrwalanie wiadomości, praca z dziećmi uzdolnionymi, zajęcia dodatkowe, pobyt w ogrodzie zabaw

13:45-14:30 - zabiegi higieniczne, czynności porządkowe, podwieczorek

14:30-15:30 - indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi( pozostałe dzieci zabawy dowolne)

15:30-17:00 -  zabawy indywidualne i grupowe dzieci, zajęcia dodatkowe, zabawy na powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

projekt www.pollyart.pl