Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464
Język angielski

Język angielski

ENGLISH IS FUN to hasło które przyświeca naszym działaniom. Angielski jest drugim obowiązującym w naszym  przedszkolu językiem.

Bazując na najnowszych badaniach językoznawców i psychologów, dowodzących, iż dzieci w wieku przedszkolnym posiadają wyjątkowe zdolności intonacyjno-artykulacyjne (szybciej osiągają płynność w mówieniu i mają lepszą wymowę), dążymy do tego, aby w jak najpełniejszym stopniu rozbudzać w małych uczniach chęć poznawania nowego języka oraz sprawić, aby podchodzili do niego w sposób naturalny, tak jak do języka ojczystego. Dlatego naszym założeniem jest zapewnienie wychowankom codziennego kontaktu z angielskimi słowami i zwrotami.  Wszystkie proponowane zagadnienia odpowiadają  poziomowi rozwoju dzieci w wieku 3-4, 5-6 lat i są związane z otaczającym dzieci światem oraz dotyczą ich życiowych doświadczeń i zainteresowań.

 

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni lektorzy, którzy używają zwrotów w języku angielskim podczas codziennych czynności.

 

 Nasze zajęcia prowadzimy w oparciu o programy dopuszczone do użytku przez MEN i program autorski.  Zajęcia językowe w naszym przedszkolu składają się z piosenek, rymowanek, gier językowych, aktywności plastycznej oraz zabaw ruchowych i tanecznych.  Do wprowadzenia i utrwalenia słówek i zwrotów  wykorzystujemy również sytuacje z dnia codziennego (zabawy dowolne, posiłki, ubieranie, mycie zębów itp.)

 Realizowany program opiera się na przekonaniu, że dzieci, które w najwcześniejszych latach swego życia zetkną się z językiem angielskim w formie zabawy  będą  przygotowane do nauki tego języka w dalszych latach i chętnie będą go używały.

projekt www.pollyart.pl