Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464
Terapia

Terapia

Autyzm

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że dzięki wcześnie wdrożonej terapii można złagodzić wiele objawów autyzmu, a fachową pomoc dzieci mogą otrzymać już w przedszkolu.

Autyzm- podstawowe objawy:

 •   Zaburzenia w kontaktach społecznych
 •   Zaburzenia w komunikowaniu się
 •   Powtarzające się, stereotypowe zachowania i zainteresowania

 

 W Naszym Przedszkolu

 • Dzieci z Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub Zespół Aspergera otrzymują:
  • terapię w systemie 1/1 (1 terapeuta - 1 dziecko),
  • w systemie diadowym (1 terapeuta - 2 dzieci )
  • w systemie rewalidacyjnym (2h zajęć rewalidacyjnych w ciągu tygodnia, większość czasu dziecko przebywa w grupie rówieśniczej z terapeutą)

 

 • Dodatkowe zajęcia:
  • Logopedia
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Integracja Sensoryczna
  • Terapia Ręki
  • Metoda Tomatisa® - program naturalnej stymulacji neurosensorycznej - prowadzi certyfikowany terapeuta Metody Tomatisa® poziom 2 ( https://www.tomatis.com/pl/zacznij-juz-teraz#page-map )

  

 • Dzieci uczęszczające do przedszkola są pod stałą opieką swojego terapeuty. Podczas pracy z dzieckiem wykorzystywana jest Stosowana Analiza Zachowania. Terapeuta uczy dziecko komunikacji, zabawy, modeluje zachowania dziecka.

 

 • Każdy terapeuta prowadzący opracowuje i wdraża Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny, który dostosowany jest poziomu umiejętności dziecka.

 

 • W trakcie zajęć stymulowane są umiejętności dziecka w zakresie 7 sfer rozwojowych: naśladowania, percepcji, motoryki małej, motoryki dużej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, czynności poznawczych, komunikacji.

 

Stawiamy na INTEGRACJĘ!

Dzieci z autyzmem uczestniczą w bloku edukacyjnym w grupie rówieśniczej. Terapeuta jest „cieniem” dziecka. Przedszkolaki podczas zabaw swobodnych uczą się poprawnego zachowania oraz zabawy. Zapewniamy, że dzieci z autyzmem nie czują się odrzucane przez rówieśników, a wręcz przeciwnie uczymy dzieci tolerancji i współpracy.

Dzieci z orzeczeniem autyzmu oprócz zajęć indywidualnych uczestniczą w zajęciach grupowych są to min. zajęcia rytmiczno-muzyczne, taneczne „Zumba”, zajęcia plastyczne, rzeźbiarstwo, zabawy na placu oraz wszelkie uroczystości na terenie przedszkola i poza nim.

 

Terapeuci

W naszej placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Pedagodzy specjalni, psycholodzy, oligofrenopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci Integracji Sensorycznej, trenerzy zajęć TUS, terapeuci Terapii Ręki, certyfikowany specjalista Metody Tomatisa®.

Każdemu dziecku wykonywana jest diagnoza. Terapeuta zapewnia indywidualną pracę i dostosowuje poziom do możliwości dziecka.

 

WWR

Prowadzimy dodatkowe zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci posiadających opinię z publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 

SUPERWIZJA

            W terapii dzieci z autyzmem superwizja zewnętrzna coraz częściej staje się standardem. Od marca 2015 roku w Przedszkolu Niepublicznym „Bajkowy Dworek” mają miejsce superwizje zewnętrzne prowadzone przez z dr. Beatę Urbaniak i mgr Monikę Chróst z Poznania. Podstawowym celem superwizji jest podniesienie jakości prowadzonej terapii. Terapeuci zatrudnieni w Przedszkolu prowadzą zajęcia pod okiem wykwalifikowanego i doświadczonego superwizora, który daje wskazówki i zalecenia do dalszej

projekt www.pollyart.pl