Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464
Mrówki

Mrówki

Listopad - Mrówki 

 

W zdrowym ciele zdrowy duch (01-04.11.2022)

Dzieci dowiedzą się jak dbać o zdrowie jesienią. Obejrzą teatrzyk na podstawie opowiadania „Co z ogrodu, co z sadu” I. Salach. W trakcie zabawy ortofonicznej na podstawie wiersza: „Gdzie jesteś języczku?” G. Wasilewicz będę usprawniały narządy artykulacyjne naśladując czynności nauczyciela. Podczas zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej dzieci będą wykonywały skłony, wspinały się na palce, naśladowały ruchy zbierania owoców, trafiały woreczkami do celu a także reagowały na sygnał nauczyciela. Wykonają pracę plastyczną przy użyciu kredek „Mój ulubiony bohater bajki” przy tym będą rozwijały kreatywność, usprawniały motorykę małą.

Język angielski: opowieść ruchowa „Little Elf”

Słownictwo: Little Elf is… running, walking, swimming, flying, jumping.

01/11/2022 Dzień ustawowo wolny – przedszkole zamknięte

04/11/2022 Dzień Postaci z Bajki – prosimy o ubranie dzieci w bajkowe stroje lub zaopatrzenie w bajkowe rekwizyty

 

Na fotografii (07-10.11-2022)

Dzieci będą opowiadać na podstawie ilustracji ,,U fotografa”. Osłuchają się z piosenką ,,Moja wesoła rodzinka”, a w trakcie zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowych będą biegały bez potrącania, reagowały na sygnał nauczyciela, przyjmowali pozy wg własnego pomysłu a także reagowały na zmianę tempa w muzyce. Podczas pracy plastycznej ćwiczyło umiejętność posługiwania się klejem a także usprawniało motorykę małą. W trakcie zabawy matematycznej będą porównywać długość sznurów korali oraz układać kompozycje z figur geometrycznych.

Język angielski:

Słownictwo: camera, look at me, picture

10/11/2022- Zajęcia otwarte dla Rodziców „Mój kraj-moje miejsce”

- Serdecznie zapraszamy Rodziców na zajęcia otwarte, które odbędą się o godz. 10:00

11/11/2022 Dzień ustawowo wolny – przedszkole zamknięte

 

 

Jesienna muzyka (14-18.11.2022)

Dzieci w tym tygodniu poznają cechy pogody charakterystycznej jesienią. Osłuchają się z piosenką ,,Deszczyk”. Podczas zabawy matematycznej ,,Kalendarz pogody” będą kontynuować dwu- i trzyelementowe sekwencje, a także powtarzać dni tygodnia. W trakcie zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowych dzieci będą przestrzegać zasad zabawy w berka, przeskakiwać obunóż, reagowały na sygnał nauczyciela a także wspólnie bawiły się z rówieśnikami. Będą rozdmuchiwać farby na kartonie ,,Kolorowe parasole” próbując połączyć ze sobą kolory a także będą potrafiły nazwać powstałe kolory.

Język angielski: Piosenka „How`s the weather?”

Słownictwo: sunny, cloudy, rainy, snowy

 

16/11/2022- Zdrowy Maluch- Szaszłyki owocowe

 

Mali artyści (21-25.11.2022)

W trakcie zabaw matematycznych będą określać położenie misia stosując prawidłowo pojęcia: na, pod, za, obok, u góry, na dole. Osłuchają się z piosenką ,,Kolorowy deszcz”, a w trakcie zabaw ruchowych oraz tanecznych będą rozwijały sprawność fizyczną. Podczas zabawy dydaktycznej dzieci będą klasyfikowały przedmioty na te, z których korzysta malarz artysta, czy malarz pokojowy, oraz znajdowały elementy wspólne dla obu malarzy.

18/11/2022 Wycieczka do Ogrodu Zoobotanicznego

Język angielski: Piosenka “Rain, rain go away”

Słownictwo: rain, go away, come another day

 

21/11/2022- Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, spotkanie z teatrem Grupa T w spektaklu „Bajeczki na jednej nodze”

23/11/2022- Dzień Kredki (prosimy o ubranie dzieci w jednym kolorze (bluzka i spodnie w jednym, dowolnym kolorze).

25/11/2022- Dzień Pluszowego Misia- – prosimy o przyniesienie pluszowego misia.

 

Ciepło i miło (28.11-02.12.2022)

Podczas zabawy dydaktycznej dzieci będą klasyfikować ubrania ze względu na pory roku, a także w trakcie zabawy matematycznej będą przeliczać guziki w dostępnym zakresie, oraz porównywać guziki. Podczas wykonywania prac plastycznych dzieci będą sprawnie operować pędzlem i farbą, a także kształtować wyobraźnię i rozwijać sprawność manualną. W czasie zabaw ruchowych dzieci będą prawidłowo maszerować po obwodzie koła, reagować na dźwięki grzechotki, kołatki, dzwonków i bębenka, a także naśladować ruchy za rówieśnikami. Podczas zabawy pantomimicznej ,,Kim zostanę”, dzieci będą naśladować ruchy wykonywane przez przedstawicieli różnych zawodów oraz podejmować próbę nazwania zawodu.

Język angielski:

 Słownictwo: Good job, well done, good, excellent

  

Prosimy o przynoszenie mokrych chusteczek lub papieru toaletowego nawilżanego (papier biodegradowalny, który może być wrzucany do toalety). oraz  suchych chusteczek. ( 1 raz w m-cu )   + 1 ryza papieru ksero na semestr

projekt www.pollyart.pl