Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464
Mrówki

Mrówki

MAJ - Mrówki 

 

Toruń – moje miasto 01-05.05.2023

 

01.05.2023 - przedszkole zamknięte

02.05.2023 – przedszkole zamknięte

03.05.2023 – przedszkole zamknięte

 

Dzieci obejrzą teatrzyk sylwet na podstawie „Legendy o powstaniu nazwy Toruń”. Podczas zabawy ruchowej będą poznawać najciekawsze zabytki Torunia, wykonując przy tym przeskoki obunóż, skrętoskłony oraz wspinanie na palce. Osłuchają się z piosenką „Toruń pachnie piernikami”. Podczas pracy plastycznej dzieci będą rozwijać percepcję wzrokową przyklejając na kartkę puzzle tworzące herb Torunia.

 J. angielski: Memory obrazkowe

Słownictwo: monument, river, gate, church

 

 

 

Na łące 08-12.05.2023

Dzieci będą wypowiadać się prostymi zdaniami na temat ilustracji przedstawiającej łąkę. Zapoznają się z charakterystycznymi roślinami i zwierzętami łąki. Podczas zabawy ruchowej będą zamieniać się w bociany i żaby. W trakcie zabaw matematycznych dzieci będą porównywały liczebność zbiorów oraz będą przeliczały zwierzęta w dostępnym zakresie. Podczas pracy plastycznej skonstruują motyla z rolki po papierze toaletowym oraz stworzą „Żabki w stawie” wykorzystując worki na śmieci, nakrętki plastikowe oraz plastelinę. Zagrają wiosenny koncert używając marakasów, ale także celofanu i gazet.

 J. angielski: Piosenka ,,Fly, fly the butterfly”

Słownictwo: butterfly, meadow, fly

 

11/05/2023 dogoterapia

12.05.2023- Warsztaty w Cafe Bajarka „Magnesy w szkle zamknięte” - wyjazd autokarem godz. 10.00 

 

Na wsi 15-19.05.2023

Dzieci zapoznają się ze zwierzętami żyjącymi na wsi. Osłuchają się z piosenką w j. angielskim „Old MacDonald had a farm”. Podczas zabaw plastycznych zrobią konia, odbijając dłonie pomalowane farbą na kartce. Będą usprawniać narządy artykulacyjne na wyrazach dźwiękonaśladowczych: chau, miau, chrum, kwik, ko, kukuryku, gul, mu, prr, wrr. Dowiedzą się co mamy od kury, krowy i owcy. Podczas zabaw ruchowych będą rozwijać sprawność fizyczną czworakując ze wsparciem na stopach oraz zachowując równowagę na równoważni.

 J. angielski: Piosenka „Old Mac Donald had a farm”

Słownictwo:  duck, cow, horse, sheep, turkey, pig

 

17/05/2023 Zdrowy Maluch – Twarożkowe myszy

18/05/2023 ceramika, wizyta Straży Pożarnej

 

 

 

 

W ulu 22-26/05/2023

W tym tygodniu dzieci poznają znaczenie pszczół dla ludzi. Wysłuchają opowiadania „Przygoda małej pszczółki” C. Lewandowskiej. Podczas zabawy muzyczno-ruchowej do piosenki „Little Bees” będą wykonywać wymachy rąk oraz przeskakiwać obunóż na kwiaty, utrwalą kolory w języku angielskim. Wykonają pracę przestrzenną „Ul” z wykorzystaniem wytłaczanek od jajek. Dzieci będą rozwijać logiczne myślenie w trakcie zabawy matematycznej z kodowaniem „Pszczoły i kwiaty”. Podczas zabaw z wykorzystaniem piosenki „Bzz” dzieci będą usprawniać narządy artykulacyjne. Stworzą pszczoły wyklejając kontur kawałkami krepy wg instrukcji nauczyciela.

 J. angielski: Piosenka „Little Bees”

Słownictwo:  little bees, flower, blue, white, yellow

 

 

 

Świat dziecka 29/05-02/06/2023

Dzieci wezmą udział w zabawie słownej „O kim mówię?”, dzięki której będą wzbogacać zasób słownictwa o przymiotniki. Podejmą próbę narysowania portretu kolegi. Będą budować proste wypowiedzi na podstawie ilustracji „Dzieci świata”.  Będą poznawały zabawy ruchowe z różnych krajów.

 J. angielski: Piosenka „The floor is lava”

Słownictwo: floor, dance, wiggle, tiptoe, crawl, get off

 

30/05/2023, godzina 15:00, Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty – serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców (tego dnia prosimy o pozostawienie odświętnego ubrania dla dzieci w szatni w podpisanej reklamówce/siatce)

01/06/2023 wycieczka do Kinder Parku

 

 

Prosimy o przynoszenie mokrych chusteczek lub papieru toaletowego nawilżanego (papier biodegradowalny, który może być wrzucany do toalety). oraz  suchych chusteczek. ( 1 raz w m-cu )   + 1 ryza papieru ksero na semestr

projekt www.pollyart.pl