Biedronki

Kwiecień - Biedronki

 

W zdrowym ciele, zdrowy duch! (05.04-09.04)

W tym tygodniu dzieci będą oglądać teatrzyk na podstawie wiersza „Witaminki”. Będą wymieniać owoce oraz warzywa. Podczas pracy plastycznej wykleją „Owoce na talerzu” za pomocą plasteliny. W zabawie matematycznej będą przeliczać w dostępnym zakresie oraz układać w kategoriach: owoce i warzywa, porównując ich ilość oraz wielkość. W zestawie zabaw ruchowych będą wykonywać skłony, wspinać się na palcach.  Podczas zabawy muzyczno- ruchowej  będą interpretować ruchem treść piosenki, dowiedzą się dlaczego ruch ważny jest dla zdrowia. Narysują kredką ulubione warzywo lub owoc. 

07.04- Sport to zdrowie- Światowy Dzień Zdrowia

 

Język angielski:
Zabawa dydaktyczna ze słownictwem: banana, cherry, lemon, apple, plum, orange, kiwi, watermelon

 

Na wsi (12.04- 16.04)

 

W tym tygodniu dzieci wysłuchają wiersza „W zagrodzie”. Wymienią nazwy zwierząt hodowlanych oraz dowiedzą się o sposobie ich żywienia. Wykleją metodą origami  „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”. W zabawie matematycznej z elementem kodowania „Na zielonej łące” będą odczytywały znaki i symbole oraz ustalały położenie przedmiotów na macie.  W zestawie zabaw ruchowych wybiorą się „Na wycieczkę na wieś”, będą wykonywać podskoki oraz doskonalić koordynację słuchowo- ruchową. Wezmą udział w zabawie rytmiczno– ruchowej „Idą kaczuszki”. Wykleją różnorodnym materiałem „Kaczuszka”, rozwijając sprawność manualną.

13.04  Zdrowy   Maluch –przyrządzamy  wiosenny  twarożek

15.04- Dzień Sztuki – rozbudzanie zainteresowań sztuką.

 

Język angielski”:

Zabawa ruchowa kalambury „Wiejskie zwierzęta” : a pig,  cow, a duck, a horse

 

Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi (19.04-23.04)

W tym tygodniu dzieci będą opowiadać przy obrazku, wymieniając nazwy drzew. Dowiedzą się dlaczego należy dbać o lasy. Osłuchają się  z piosenką „Las”. Wysłuchają opowiadani pt. „Co to jest ekologia?”. Dowiedzą się czym jest ekologia oraz jak powinniśmy segregować odpady. W zestawie zabaw ruchowych wybiorą się na „Wycieczkę do lasu” wykonując podskoki obunóż oraz na jednej nodze. Będą naśladować odgłosy leśne.

 

19.04- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu- kształtowanie postawy szacunku wobec osób z autyzmem

22.04- Dzień Ziemi- kształtowanie świadomości dbania o planetę

 

Język angielski:

Piosenka: I can sing a rainbow

 

 

Polska to mój kraj (26.04-30.04)

W tym tygodniu dzieci wysłuchają wiersza pt. „Co to jest Polska?” Będą budowały prostą wypowiedź na temat wiersza oraz swojego kraju. W zestawie zabaw ruchowych będą „Zwiedzać Polskę” będą prawidłowo maszerowały oraz ustawiały się parami na dany gest. Osłuchają się z piosenką „Syrenka”. Dowiedzą się co jest stolicą Polski oraz gdzie znajduje się na mapie. Wykleją różnorodnym materiałem „Warszawską Syrenkę”. Będą opowiadać przy obrazku o strojach ludowych. Obejrzą tańce ludowe oraz nauczą się „Poleczki”.

29.04- Dzień tańca- rozbudzanie zainteresowań muzyką i tańcem

Język angielski:

Słownictwo: river, country, Poland, white, red, city

 

Prosimy o przynoszenie mokrych chusteczek lub papieru toaletowego nawilżanego (papier biodegradowalny, który może być wrzucany do toalety). oraz  suchych chusteczek. ( 1 raz w m-cu )  + 1 ryza papieru ksero na semestr

 

projekt www.pollyart.pl