Biedronki

Czerwiec - Biedronki

 

Świat Dziecka 30.05-03.06.2022r.

Dzieci będą brały udział w zabawie muzyczno-ruchowej ,,Dziecięce radości”, a także zabawie ruchowo naśladowczej ,,Rób tak, nie rób tak”, podczas których będą rozwijały sprawność fizyczną. W trakcie zabawy plastycznej będą rysowały kredkami i pastelami. Podczas zabawy słownej ,,O kim mówię?” dzieci będą wypowiadać się zdaniami prostymi i poszerzały zasób słownictwa o przymiotniki, a także nauczą się wiersza pt. ,,Jestem duży” na pamięć.

 

Język angielski: Piosenka ,,The floor is lava”

Słownictwo: floor, dance, wiggle, tiptoe, crawl, get off

 

01.06.2022r.- Dzień Dziecka- wyjazd do Kinder Parku. Prosimy o zapewnienie dzieciom skarpetek antypoślizgowych. W przypadku ich braku jest możliwość zakupu na miejscu w cenie 8zł. Pieniądze prosimy wpłacać do pań nauczycielek.

 

Pod piracką banderą 06.06-10.06.2022r.

Dzieci będą brały udział w teatrzyku cieni ,,Podwodna przygoda”, a także w zabawie matematycznej ,,Piracka skrzynia”, podczas której będą przeliczały na konkretach w dostępnym zakresie oraz rozdzielało elementy w zbiorach po równo, więcej i mniej. W trakcie zabawy rytmiczno-ruchowej ,,Piraci” oraz zestawach zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej będą wykonywać ćwiczenia według poleceń nauczyciela oraz usprawniało sprawność fizyczną. Osłuchają się z piosenką ,,In the Ocean”, a podczas zabawy ortofonicznej na podstawie wiersza ,,Statek piracki” będą usprawniać narządy artykulacyjne na zgłoskach: plus, chlup, tup, dum, hej, ar, skrzyp. Dzieci wykonają kompozycję z figur geometrycznych oraz w grupach wykonają kompozycję ,,W oceanie”.

 

Język angielski: Piosenka ,,In the Ocean”

Słownictwo: we are swimming, what do you see?, jellyfish, dolphin, turtle, seahorse, wale, shark

 

08.06.2022r.- Dzień Oceanu- tego dnia prosimy o ubranie dziecka w kolorze niebieskim.

 

Kolory lata 13.06-17.06.2022r.

Dzieci będą wyszukiwały kolor żółty podczas zabawy twórczej. W trakcie zabawy ruchowej będą utrwalały kolory w języku angielskim, będą chwytały piłkę oburącz, a także przeskakiwały 0przeszkody obunóż. Obejrzą teatrzyk pt. ,,Przygoda Żabki Żanety” oraz osłuchają się z piosenką ,,Biedronka i Muchomor”. Podczas zabawy plastycznej będą tworzyły kolor różowy i malowały świat widziany przez różowe okulary.

 

 

 Język angielski: ,,What’s your favourite color?”

Słownictwo: my favourite color is…, red, blue, yellow, green, black, orange

15.06.2022r.- Sałatka warzywna – Zdrowy Maluch

16.06.2022r.- Boże Ciało- Dzień ustawowo wolny- przedszkole zamknięte

 

Do widzenia przedszkole 20.06-24.06.2022r.

Dzieci będą wypowiadały się zdaniami prostymi na temat zmian zachodzących latem oraz posłuchają wiersza ,,Na wakacje ruszać czas”. Podczas zabaw ruchowych będą naśladowały ruch aktywnego wypoczynku oraz biegały bez potrącania dzieci. W trakcie zabaw umuzykalniających będą grały na instrumentach oraz tańczyły swobodnie do nagrania Vivaldi- Lato. Wykonają pracę plastyczną z wykorzystaniem wacików kosmetycznych ,,Lody”.

 

Języki angielski: Piosenka ,,Summertime”

Słownictwo: Are you ready for the summertime?, Are you ready to have some fun?, Are you ready to rest on the sun?

 

21.06.2022r. – Pierwszy Dzień Lata- Prosimy o ubranie dzieci w kolorze żółtym

21/06/2022 godz. 9.30 wyjazd do Centrum Sztuki Współczesnej na warsztaty "Feeria kolorów" oraz spacer po Starówce 

24.06.2022r.- Żegnamy Starszaków- Zakończenie Roku Przedszkolnego

 

Wakacje się zbliżają 27.06-01.07.2022r.

Dzieci podczas zabawy dydaktycznej będą klasyfikowały pojazdy ze względu na to w jaki sposób się poruszają, a w trakcie zabawy matematycznej będą przeliczały w dostępnym zakresie.  Dzieci będą biegały po wyznaczonej trasie oraz usprawniało motorykę małą i dużą podczas zabaw ruchowych. Będą rysowały świecą ,,Fale na morzu” oraz malowały pastelami olejnymi ,,Moje wymarzone wakacje”. Dzieci będą wiedziały jakie są zasady bezpiecznego spędzania wakacji.

Język angielski: memory obrazkowe ,,Outdoor activities”

Słownictwo: swimming, riding, walking, runnig

 

 

Prosimy o przynoszenie mokrych chusteczek lub papieru toaletowego nawilżanego (papier biodegradowalny, który może być wrzucany do toalety). oraz  suchych chusteczek. ( 1 raz w m-cu )  + 1 ryza papieru ksero na semestr

 

projekt www.pollyart.pl