Biedronki

Wrzesień - Biedronki

 

 

01.09- 04.09 W przedszkolu

W tym tygodniu dzieci poznają zasady panujące w grupie podczas teatrzyku kukiełkowego pt. „Przedszkolaczek”. Osłuchają się z piosenką „Przedszkole”. Metodą origami płaskiego z koła będą tworzyć biedronkę. Podczas pracy wykonywania pracy plastycznej rozwijać będą sprawność manualną podczas składania papieru. W zabawie matematycznej utworzą zbiory według określonego kryterium. Kształtować będą pojęcia „para” w matematyce. W zestawie zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej, naśladować będą misia, który idzie do przedszkola, wykonają prawidłowo skłony.

Język angielski:  Słownictwo: ladybug, doll, teddy bear, toys, car

Liczenie w odpowiedniej kolejności do 10

Zabawa dydaktyczna przy piosence „mystery box” – utrwalenie nazw zabawek

 

07.09- 11.09- Kodeks przedszkolaka

W tym tygodniu dzieci poznają trzy magiczne słowa, podczas śpiewania piosenki „proszę, dziękuję, przepraszam”. Wykonają grupową pracę plastyczną „Drzewo przyjaciół”. W zabawie naśladowczej  „My i nasze emocje” będą rozpoznawać oraz nazywać emocje dzieci. Podczas pracy plastycznej wykleją misia z różnych materiałów ozdobnych. W zabawie z elementem kodowania rozwiną spostrzegawczość oraz kojarzenie poprzez odpowiednie reagowanie na dane hasło bądź obrazek oraz znajdowanie prawidłowego punktu na planszy. Na podstawie wysłuchanego wiersza „Kwoka” dowiedzą się co to są „dobre maniery”.

Język angielski: Słownictwo: happy, sad, angry, dog,

Osłuchanie z piosenką: my teddy Bear – wskazywanie części ciała, które występują w piosence na przykładzie misia

 

 

14.09- 18.09 Jestem bezpieczny

W tym tygodniu dzieci utrwalą zasady bezpiecznego zachowania się na ulicy na podstawie wiersza „Gdy zamierzasz przejść przez ulicę”.  Poznają zasady sygnalizacji świetlnej oraz jej kolory. Podczas pracy plastycznej wykonają sygnalizator świetlny za pomocą kolorowych kółek. N a podstawie historyjki obrazkowej rozmawiać będą o policjancie oraz jego zawodzie. Podczas zestawu zabaw ruchowych „Jedzie pociąg” dzieci będą ćwiczyły spostrzegawczość oraz doskonaliły koordynację wzrokowo- ruchową. Wykleją również znaki drogowe z kolorowych figur geometrycznych

Język angielski: Słownictwo: police, colours, red light, green light, yellow light

Ćwiczenie zwrotów podczas ustawiania się w pary „Are you ready?”

 

 

 

21.09-25.09 Mali, Wielcy pomocnicy

 W tym tygodniu dzieci poznają pracę strażaka na podstawie wiersza „Strażak”. Dowiedzą się jak powstaje pożar oraz jak należy się zachować podczas pożaru. Podczas pracy plastycznej wykonają apteczkę pierwszej pomocy z papierowych materiałów. Na podstawie obrazków dzieci będą opowiadały o psach pomocnikach. W zabawie dydaktycznej „Czyj to samochód?” dzieci będą łączyły odpowiednie obrazki w pary, ćwicząc percepcję wzrokową. Poznają numery alarmowe podczas słuchania wiersza „Ważne numery. W czasie zestawu zabaw ruchowych „Pomagamy ratownikom” dzieci będą wspinały się na palcach.

Język angielski: Słownictwo: ambulance, doctor, frog, fire, firefighter

“Let’s make a circle!” - zabawa ruchowa po okręgu - dzieci poruszają się po okręgu zgodnie z treścią wierszą

Walking walking. Walking walking.

Jumping, jumping, jumping

Running running running. Running running running.

Now let's stop. Now let's stop.

 

28.09- 02.10 Nadeszła jesień

Dzieci utrwalą oznaki jesieni podczas teatrzyku kukiełkowego pt. „jesień u fryzjera”. W zestawie zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „spacer po parku” będą wspinały się na palcach ora ćwiczyły mięśnie nóg. W zabawie muzyczno- ruchowej „ małe czerwone jabłuszko” będą interpretowały ruchem treść piosenki”. W czasie pracy plastycznej wykonają „jesienne jabłuszko z masy solnej”. Wysłuchają wiersza „Stragan Pani Jesieni”. Poznają nazwy warzyw oraz ich wygląd. W zabawie  elementem kodowania z wykorzystaniem chusty animacyjnej będą ćwiczyły spostrzegawczość oraz myślenie logiczne. W zabawie matematycznej „ kolorowe owoce” będą rozwijały percepcję słuchową oraz ćwiczyły prawidłową kolejność liczenia.

Język angielski: Słownictwo: autumn, leaf, Apple, pear

Nauka rymowanki “Rain, rain go away! „Rain, rain go away, come to us another day”

                     

Prosimy o przynoszenie mokrych chusteczek lub papieru toaletowego nawilżanego (papier biodegradowalny, który może być wrzucany do toalety). oraz  suchych chusteczek. ( 1 raz w m-cu )  

 

projekt www.pollyart.pl