Biedronki

Styczeń - Biedronki

 

To już Nowy Rok (04.01-08.01)

W tym tygodniu dzieci wysłuchają opowiadania „Historia pewnego Jelonka”, wykleją różnorodnym materiałem „Mój zegarek”. W zabawie dydaktycznej będą rozpoznawały i nazywały zegarki. W zabawie z elementem kodowania „4 pory roku” rozwiną spostrzegawczość oraz myślenie logiczne, będą układać obrazki w odpowiednim miejscu na macie. Narysują kredką swoją ulubioną porę roku. Będą opowiadać o następstwie dnia i nocy przy pomocy obrazków. Wymienią czynności wykonywane w dzień oraz noc. W zestawie zabaw ruchowych będą kształtować koordynację ruchową oraz sprawność fizyczną.

Język angielski:

Słownictwo: day, night, New Year,

 

 

 

Zabawy na śniegu (11.01- 15.01)

W tym tygodniu dzieci wysłuchają wiersza „Bałwanek i kruk”. Będą wypowiadać się na temat zabaw na śniegu. Wykleją bałwanka płatkami kosmetycznymi na papierowym talerzyku.  W zabawie matematycznej „Pociąg z bałwankami” będą tworzyć zbiory oraz klasyfikować według koloru. Osłuchają się z piosenką „Biały puch” podczas, której będą wystukiwać rytm refrenu na instrumentach. W zabawie muzyczno- ruchowej „Lecą płatki śniegu” będą rozwijać poczucie rytmu poprzez interpretowanie ruchem treści piosenki.  Podczas pracy plastycznej będą stemplować folią bąbelkową „Zimowy pejzaż”. Na podstawie obrazka będą opowiadać o sportach zimowych, nazywając dyscypliny sportowe.

13.01- Dzień Zdrowego Malucha- Warzywa zjadamy dobre zdrowie zachowamy- „Kolorowe surówki”- kształtowanie nawyku jedzenia warzyw

Język angielski:

Zabawa ruchowa „frozen”

 

Moi dziadkowie (18.01-22.01)

W tym tygodniu dzieci wysłuchają opowiadania „O księżniczce, która nie szanowała starszych ludzi”, dowiedzą się co to jest szacunek oraz jak go okazywać. W zestawie zabaw ruchowych wybiorą się po prezent dla babci i dziadka. Wykonają skłony oraz wymachy rąk. W zabawie matematycznej „Serce dla babci i dziadka” będą porównywać wielkość przedmiotów, podczas zabawy łączyć się w pary odszukując obrazki tej samej wielkości. W zestawie zabaw ruchowych „Odwiedziny u dziadków” będą zachowywać prawidłową postawę podczas marszu oraz ćwiczyć mięśnie nóg. Wykonają pracę plastyczną „Laurka dla Babci i Dziadka”.

20.01-21.01- Dzień Babci i Dziadka – „Babciu, Dziadku co Ci dam, dam Ci serce, które mam”

Język angielski:

Słownictwo: my grandma, granpa,

Piosenka: „Grandparents are special”

 

 

Uroki zimy (25.01- 29.01)

W tym tygodniu dzieci obejrzą teatrzyk na podstawie wiersza „Jak biało dookoła”. Będą wypowiadać się zdaniem prostym na temat wiersza. Wykleją bibułą oraz wełną „Zamrożone drzewa”. W zabawie matematycznej  z elementem kodowania „Wesoła zima” będą rozwijać myślenie logiczne. Podczas zabawy dźwiękonaśladowczej będą ćwiczyć percepcję słuchową oraz usprawniać narząd mowy. Podczas pracy plastycznej wykleją papierem „Biała Pani Zima”. Wykonają eksperymenty z lodem i wodą. Będą ozdabiać „Zimowe rękawiczki” rozwijając kreatywność. Nauczą się wierszyka pt. „Zima”. W zestawie zabaw ruchowych będą kształtować właściwą reakcję na gest oraz starannie wykonywać ćwiczenia.

Język angielski:

Piosenka: „Penguin dance”

      

Prosimy o przynoszenie mokrych chusteczek lub papieru toaletowego nawilżanego (papier biodegradowalny, który może być wrzucany do toalety). oraz  suchych chusteczek. ( 1 raz w m-cu )  + 1 ryza papieru ksero na semestr

 

projekt www.pollyart.pl