Pszczółki

Wrzesień - PSZCZÓŁKI

 

01.09- 03.09 Lubimy się bawić- W tym tygodniu dzieci wysłuchają utworów z literatury dziecięcej- podczas omawiania skupimy się na poprawnym formułowaniu zdań prostych
i złożonych, będziemy określały kształty i kolory. Podczas opowieści ruchowej będą rozwijały wyobraźnię i umiejętność improwizacji ruchowej. Podczas zabaw matematycznych będą rozwijały umiejętność  przeliczania w dostępnym zakresie, klasyfikowania według kilku cech i łączyło w pary pasujące obrazki. Wezmą udział w zabawach plastycznych doskonaląc umiejętność malowania w konturze.

 

06.09- 10.09 Znam swoje przedszkole- Ten tydzień poświęcimy na zapoznanie dzieci z całym budynkiem przedszkola i jego pracownikami. Podczas zabaw matematycznych utrwalimy pojęcia dotyczące stosunków przestrzennych. Podczas pracy grupowej wykleją plakat z wykorzystaniem obrazków  pt .„Bajkowy dworek”. Obejrzą teatrzyk kukiełkowy i dowiedzą się jak korzystamy ze sprzętu do zabaw na terenie przedszkolnym  Wezmą udział w zabawie muzyczno- ruchowej rozwijającej poczucie rytmu, a także  wykleją wyklejankę z figur geometrycznych pt .,,Moja sala,,.

  • 06.09- Zdrowy Maluch- dzieci wykonają sałatkę z owoców sezonowych,
  • 08.09- Wizyta Policjanta- pogadanka na temat „Bezpieczny przedszkolak w drodze do przedszkola”

 

13.09- 17.09 Jaka jestem?. Jaki jestem?-W tym tygodniu dzieci podczas zabaw dydaktycznych będą opisywały wygląd swój i innych osób, i dostrzegały różnice. Zajęcia matematyczne poświęcimy na rozwijanie umiejętności klasyfikowania podczas zabaw z elementami kodowania. Poznają nową piosenkę „Moje przedszkole” oraz uczestnicząc w zabawach ruchowych i plastycznych będą rozwijały orientację w schemacie własnego ciała. Będziemy też dużo rozmawiać na temat emocji, umiejętności ich rozpoznawania ,nazywania i radzenia sobie z nimi. Dzieci będą wyrażały emocje poprzez grę na instrumentach perkusyjnych.

  • 17.09 - 28. Akcja Sprzątanie Świata- Polska

 

20.09- 24.09 Jak dobrze być razem.- W tym tygodniu dzieci  poznają zasady zachowania
w grupie- kodeks grupowy. Wykonają drzewko grupowe ,,Jesteśmy pszczółkami. Poznają piosenkę „Do przedszkola”. Podczas pracy plastycznej będą wyklejały plasteliną portret „Mój kolega,  koleżanka”. Będą rozwijały umiejętność współpracy w parach uczestnicząc
w zabawach ruchowych.

  • 20.09- Dzień Przedszkolaka - wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego BabaLuda
  • 23.09- Pierwszy Dzień Jesieni – wspólnie przywitamy nową, kolorową porę roku wierszem, piosenką, zabawą w ogrodzie przedszkolnym.   

27.09-30.09 Higiena ,środowisko.-W tym tygodniu dzieci wezmą udział w teatrzyku kukiełkowym na temat higieny. Powtórzymy podstawowe zasady higieny i zdrowego trybu życia. Uczestnicząc w zabawach muzyczno- ruchowych będą reagowały na zmianę tempa, wysokości, dynamiki dźwięków. Zajęcia ruchowe będą poświęcone kształtowaniu prawidłowej postawy ciała.

 

  • 28.09- Dzień Jabłka- zabawy plastyczne, quiz na temat zdrowego odżywiania, degustacja.   

 

 

Język angielski „Pszczółki”

 Piosenka „I can say hello” ; What’s your name?, I’m …….,This is ……

 Piosenka “ Hello, hello, hello how are you?; How are you today?; I,m fine/ happy/ sad/ hungry/ not so good/ tired.

 “In my city” Piosenka “The bus has wheels”; car, bus, bike, ambulance, tram, van

 Fruits – Piosenka “Happy fruits”; apple, lemon, pineapple, plum, pear, banana watermelon, grape    

 

  

 

Prosimy o przynoszenie mokrych chusteczek lub papieru toaletowego nawilżanego (papier biodegradowalny, który może być wrzucany do toalety). oraz  suchych chusteczek. ( 1 raz w m-cu )  + 1 ryza papieru ksero na semestr

projekt www.pollyart.pl