Starszaki

Luty - Starszaki

 

                                         ZAŁĄCZNIK  STARSZAKI

03.02.- 07.02

-Słuchanie wiersza „Teatr” E. Skarżyńskiej – poznajemy rodzaje teatrów, wzbogacamy słownictwo związane z teatrem.

-Nauka piosenki „ Królewna jest jedna”- uczymy się  rytmizować tekst piosenki  na instrumentach perkusyjnych

-Opowiadanie twórcze dzieci „Moje Bajki” ,tworzymy własne bajki budując zdania złożone i łącząc je krótkie  opowiadania ,rozwijamy myślenie twórcze i wyobraźnię  

-Malowanie farbami „ Co się śniło śpiącej królewnie” – rozwijamy wyobraźnię oraz myślenie twórcze dzieci

-Projekt „ Mamo tato wolę wodę „ – rozmawiamy o znaczeniu wody w życiu ludzi i przyrody

 10.02-14.02

- Opowiadanie nauczycielki „ Postrach smoka obiboka” E. Zarębskiej – odpoznajemy literę S w tekstach, czytamy globalnie wyrazy z literą S,poznajemy przygody smoka

- Wycieczka do CSW – bierzemy udział w warsztatach plastycznych

- Zabawa badawcza „ Solne eksperymenty” – przygotowujemy roztwór solanki,  określamy jego smak formułujemy wnioski na temat dokonanych obserwacji

- Walentynki – poznajemy zwyczaje walentynkowe ,ubieramy się na czerwono                                                                                                           

- Zabawa matematyczna „Małe i duże dinozaury” – przeliczamy   za pomocą liczebników  głównych i porządkowych , dodajemy  i odejmujemy stosując cyfry i znaki matematyczne                                   

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- wykonujemy ćwiczenia      z elementami rywalizacji                                                                                   

17.02- 21.02                                                                                                                      

- Słuchanie opowiadania nauczycielki „ Bal Karnawałowy” O. Masiuk – poznajemy zwyczaje karnawałowe , wypowiadamy się zdaniami złożonymi , odpoznajemy literę B w tekstach

17.02 - Dzień Kota – robimy kocie maski – ubieramy się na czarno bądź w szare kolory

- Interpretacja ruchowa do melodii z opery „ Czarodziejski flet” Mozarta -  określamy rytm i nastój utworu, odpoznajemy instrumenty w orkiestrze ,uczymy się korelować ruch z melodią utworu

 

21.02 - Bal Karnawałowy – prosimy o przygotowanie stroju karnawałowego dla dzieci

W dniu 21.02.2020r. (piątek) nasze przedszkole odwiedzi fotograf, który będzie wykonywał zdjęcia dzieci w strojach karnawałowych.

Koszt zdjęć (5 zdjęć w albumie -  portret x 2 , postać x 2 i grupowe x 1) - cena 30 zł  - prosimy o przygotowanie równej kwoty.

Zakup zdjęć jest dobrowolny.

 

24.02-28.02                                                                                          

 - Wycieczka na stare miasto pod pomnik Kopernika i Dom Kopernika – poznajemy fakty z życia naszego największego astronoma

- Słuchanie opowiadania nauczycielki  „Kosmiczna wyprawa „   L. Kwabisińskiej – odpoznajemy literę L w tekstach , wzbogacamy wiedzę o kosmosie.                                                                                                        - Rysowanie ołówkiem i pastelami „ Portret Mikołaja Kopernika” – projektujemy swoja pracę  w oparciu o wyniesione  wiadomości  z wycieczki

- Zabawa matematyczna „ Kosmiczne liczenie” – przeliczamy planety układu słonecznego i podpisujemy cyfrą , układamy planety od najmniejszej do największej

- Tworzymy przestrzenną kulę Ziemską  z pomalowanych przez dzieci elementami  krajobrazowymi  ( woda, góra , kontynenty)

Język angielski:

 

Utrwalamy:

  • cold- hot, big- small, long- short, fast- slow, clean- dirty, new-old, good- bad,
  • numbers- 1- 20

 

Poznajemy:

  • “In the Fantasy World”: ghost, monster, fairy, magic wand, wizard, dragon, witch, princess, prince, knight, castle, super hero, to cast a spell, to do magic tricks,
  • “In the Fairyland Garden”- song:

 

It’s a lovely day to be with friends,

In the Fairyland garden 3x

It’s a day to smile and sing and dance,

In the Fairyland garden

 

Oh when the grumbles come around,

Sing this song out very loud

And chase all those grumbles away

Because the grumbles are much fun,

It’s much better in the sun

So smile and have a happy day.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Prosimy o przynoszenie mokrych chusteczek lub papieru toaletowego nawilżanego (papier biodegradowalny, który może być wrzucany do toalety). oraz  suchych chusteczek. ( 1 raz w m-cu )  

 

 

projekt www.pollyart.pl