Biedronki

Styczeń - Biedronki

 

Zimowe zabawy

3.01 Zabawa Plastyczno-techniczna “Sopelki”- porównujemy  długości sopelków z folii i wiemy jak powstają sople.

4.01 Zabawa matematyczna „Zimowe puzzle”- potrafimy złożyć obrazek z części, oraz opisujemy obrazek formułując zdania proste.

 

 Wszędzie biało

7.01 Słuchanie wiersza „Snieg” L. J. Kerna- potrafimy wymienić kolory jakie występowały w wierszu używając zdań prostych

8.01 Zabawy matematyczna „liczymy śnieżki”-potrafimy przeliczać śnieżki w zakresie do 5 i klasyfikować śnieżki według koloru

10.01Ćwiczenia ortofoniczne ,, Zabawa na śniegu”- Ćwiczymy mięśnie narządów mowy na zgłoskach: śmiiig,fiku-mik,szu,wiju-wiu,ziiiiu,fiiiu

Słownictwo: snowball, throw, snow angels, slide, broken leg, ice-skate, ice-hockey, ski, ski-jumping, sledge

Nauka słownictwa poprzez piosenki    In The Snow | children’s songs | nursery rhymes

 

  Kochani Dziadkowie

 

14.01. Zabawy muzyczno - ruchowe ,,Fajni dziadkowie” – rozwijamy poczucie rytmu, ruchem ilustrujemy treść piosenki

15.01. Opowiadanie dzieci na podstawie zdjęć ,,Moja Babcia i mój Dziadek” – opowiadamy o swoich dziadkach.

16.01. Rysujemy portret ,,Babci i dziadka” - potrafimy odpowiednio rozmieścić części twarzy na portrecie.

17.01. Zestaw zabaw ruchowych na podstawie opowieści ruchowej ,,U babci i dziadka” – rozwijamy motorykę dużą i orientujemy się w schemacie własnego ciała

18.01. Zabawa matematyczna ,,Kwiaty dla babci i dziadka” – liczymy w dostępnym zakresie w języku polskim i angielskim,

Słownictwo:

Grandparents, grandmother, grandfather, family, special day, family time

Nauka słownictwa poprzez piosenki : Grandparents Are Special | Original Kids Song from Treetop Family

 

Pani Kucharka

21.01 Zwiedzanie przedszkolnej kuchni- wiemy na czym polega zawód kucharki

22.01 Zabawa dydaktyczna Nakrywamy do stołu- podejmujemy  próby samodzielnego nakrywania stołu

24.01 Przygotowujemy mus owocowy- potrafimy wymienić składniki musu i wiemy jak należy zachowywać się podczas przygotowywania musu

25.01 Zabawa matematyczna ,,widelec i łyżka”- potrafimy klasyfikować sztućce ze względu na rozmiar

 

Słownictwo:

Plate, cup, spoon, knife, fork, apple, banna, cookie, eat, sit with me, one for you, sip, lemonade

 

 

Nauka słownictwa poprzez piosenki: On The Table | children’s songs | nursery rhymes | kids dance songs by Minidisco

 

 

Mali naukowcy

28.01 Zabawy badawcze ,, Co pływa ? Co idzie na dno ?”-poznajemy z pojęcie ,,napięcia powierzchniowego

30.01 Rysowanie kredą na podstawie wiersza ,,Bałwanek” A. Maćkowiak- rozumiemy pojęcia określające wielkość: małe, mniejsze,potrafimy narysować bałwanka zgodnie z tekstem wiersza.

31.01 Zabawa badawcza ,,Dlaczego zimą posypuje się ulice solą?”-wiemy, że sól rozpuszcza lód

 

Słownictwo:

Ice,, salt,snowman,boots,coat,gloves,hat, jacket, melting ice

 

 

Prosimy o przynoszenie mokrych chusteczek lub papieru toaletowego nawilżanego (papier biodegradowalny, który może być wrzucany do toalety). oraz  suchych chusteczek. ( 1 raz w m-cu )  

 

projekt www.pollyart.pl