Zajęcia dodatkowe

 

W ramach stałej opłaty nasze przedszkolaczki bawią się i uczą na zajęciach, tj.:

 • Język angielski 

Zajęcia w języku angielskim prowadzone są przez nauczycielkę anglojęzyczną, która codziennie integruje język angielski z językiem ojczystym. Zajęcia prowadzone takim systemem umożliwiają dzieciom praktyczne poznanie języka w trakcie realizacji programu poprzez udział w zajęciach,w zabawach dydaktycznych, zajęciach plastycznych, muzycznych i ruchowych.

 

Realizacja programu odbywa się zgodnie z planem miesięcznym, tematy i słownictwo są w korelacji z planem realizowanym w języku polskim.

 

 • Taniec ZUMBA  - 1 raz w tygodniu (wtorek)

Podczas Zumby dzieci uczą się koordynacji i równowagi; kształtuje i rozwija się kreatywność i dyscyplina oraz pamięć. Zumba pobudza pracę mózgu i tym samym mają korzystny wpływ na rozwój intelektualny dziecka.

 • Rytmika - 1 raz w tygodniu (piątek)

Zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem instrumentu.

 • Zajęcie umuzykalniające metodą Edwina E.Gordona  - 1 raz w tygodniu (poniedziałek - Starszaki, Motyle,Pszczółki; czwartek - Mrówki, Biedronki)
Zajęcia umuzykalniające polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Zajęcia logopedyczne - 1 raz w tygodniu (czwartek )

Nadrzędnym celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie rozwoju mowy kształtowanie prawidłowej mowy, zapobieganie wad wymowy, korekta wad wymowy, a także nauczanie mowy w przypadku jej braku lub utraty. W złożeniu z elementami logorytmiki stanowią swoistą formę połączenia rytmiki i logoterapii, wykorzystującą możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka w ścisłym połączeniu z metodologią pracy logopedycznej.

 • Zajęcia ceramiczno - plastyczne  - 1 raz w miesiącu

Zajęcia pobudzają twórczą ekspresję plastyczną, rozbudzają wyobraźnię dzieci, wrażliwość estetyczną oraz zdolności manualne, tak potrzebne dzieciom w przygotowaniu do nauki pisania. Zajęcia z ceramiki są okazją do zapoznania się z naturalnym tworzywem, jakim jest glina, która jest kształtowana przy użyciu różnych technik lepienia ręcznego.

19.09.2016r.

17.10.2016r.

14.11.2016r.

12.12.2016r.

23.01.2017r.

20.02.2017r.

20.03.2017r.

24.04.2017r.

22.05.2017r.

12.06.2017r.

 • Dogoterapia - 1 raz w miesiącu

21.09.2016r.

26.10.2016r.

28.12.2016r.

25.01.2017r.

01.03.2017r.

29.03.2017r.

19.04.2017r.

31.05.2017r.

21.06.2017r.

 

 • Gimnastyka - gimnastyka korekcyjna - 2-3 razy w tygodniu.
 • Plastyka.

Rozwijanie zdolności manualnych dzieci poprzez twórcze prace z gliny i innych materiałów plastycznych.

 • Spotkania w bibliotece.

​Nabywanie umiejętności wyrażanaia swoich myśli, uczuć i opinii podczas dokonywania oceny przeczytanych utworów. Kształtowanie nawyków czytelniczych.

 • Zajęcia ekologiczne.

​Kształtowanie poszanowania dla przyrody, zapoznanie dzieci z tajemnicami natury i sposobami dbania o nią poprzez doświadczenia i eksperymenty

 • Zajęcia w ogrodzie botanicznym, w Szkole Leśnej na Barbarce.
 • Premiery w teatrze lalek i kinie. 

Wdrażanie dzieci do uczestniczenia w życiu kulturalnym.

 

Zajęcia dodatkowo płatne oferowane przez przedszkole:

 • warsztaty Robotyki ( 4 razy w miesiącu - 25 zł ) od 4 października 2016
 •  
projekt www.pollyart.pl