Pszczółki

PLAN OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY NA M-C WRZESIEŃ 2018 DLA GRUPY „PSZCZÓŁKI” – 4- LATKI

                                 

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 

- Wyrabianie nawyku dbania o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu;

- Wspomaganie rozwoju mowy dzieci ,

- Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego oraz podstawowymi znakami.

- Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

 

 

 

Tematy kompleksowe:

 

  1. POZNAJĘ SALĘ Z PSZCZÓŁKĄ MAJĄ
  2. WSPOMNIENIA Z WAKACJI
  3. NA ULICY
  4. JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE

 

 

 

Prosimy o przynoszenie mokrych chusteczek lub papieru toaletowego nawilżanego (papier biodegradowalny, który może być wrzucany do toalety). oraz  suchych chusteczek. ( 1 raz w m-cu )  

projekt www.pollyart.pl