Pszczółki

Styczeń - PSZCZÓŁKI

Zajęcia konstrukcyjne - ROBOTYKA
Prosimy o wpłaty (90,-) za zajęcia w miesiącach styczeń, luty, marzec do 10 stycznia u Pań w grupie ( prosimy o przygotowanie równej kwoty)

 

Witamy zimę

02.01.  Opowiadanie dzieci i n-la na podstawie obrazków „Czapka, rękawiczki, sal- niezbędnik zimowy” - dzieci dowiedzą się o konieczności dobierania odpowiednich ubrań do pory roku

03.01. Osłuchanie z wierszem P. Siewiery - Kozłowskiej ,,Mrozem malowane” - dzieci będą opowiadać swoimi słowami o historii z wiersza

04.01.  Zestaw zabaw ruchowych na podstawie opowieści ruchowej ,,My się zimy nie boimy- dzieci podejmą  próby utrzymania równowagi na jednej nodze

 

Ptaki są głodne

07.01. Teatrzyk kukiełkowy na podstawie opowiadania E. Stadtmuller „Ptasia stołówka” – dowiemy się czym należy dokarmiać ptaki,  

08.01. Osłuchanie z piosenką ,,Dokarmiamy ptaszki” – gramy na tamburynie i śpiewamy refren piosenki

09.01. Projektowanie z figur geometrycznych ,,Karmnik dla ptaków” - z wybranych figur geometrycznych konstruujemy karmnik

10.01. Zabawa muzyczno – ruchowa ,,Lata ptaszek po ulicy” - poruszamy się zgodnie z rytmem i reagujemy na sygnały dźwiękowe

11.01. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza J. Tuwima ,,Ptasie radio” - ćwiczymy mięśnie narządów mowy na zgłoskach: tru, lu, fiu, wiu, dijo ijo, ćwir, świrk

 

Dziadek i Babcia

14.01. Zestaw zabaw ruchowych na podstawie opowieści ruchowej ,,Pomagamy Babci i Dziadkowi” - dzieci poprzez czynności dowiedzą się, że trzeba pomagać innym

15.01. Osłuchanie z piosenką ,,Fajni dziadkowie" - dzieci będą ilustrowały ruchem treść piosenki

16.01. Rysujemy portret ,,Babci i dziadka” - dzieci będą potrafiły narysować postać zgodnie z przykładem pokazanym przez nauczyciela

17.01. Zestaw zabaw ruchowych na podstawie opowieści ruchowej ,,U babci i dziadka” - dzieci będą orientowały się w schemacie własnego ciała

18.01. Zabawa edukacyjna „Pomagam moim dziadkom”- dzieci dowiedzą się, że osobom starszym należy pomagać

 

Książka moim przyjacielem

22.01. Osłuchanie z piosenką ,,Książki”- dowiemy się co można kupić w księgarni oraz jak należy się w niej zachować,

23.01.Wycieczka do biblioteki – dowiemy się na czym, polega praca bibliotekarza oraz w jaki sposób należy dbać o książki

24.01. Zabawa matematyczna ,, Książkowe kolekcje” - segregujemy książki według określonego kryterium

25.01. Rysowanie – praca grupowa ,,Książka o naszym przedszkolu” - rysujemy obrazki według własnego pomysłu, prawidłowo posługujemy się narzędziem pisarskim

 

Bezpieczeństwo zimą

28.01. Wyklejanie „Bałwan” - dzieci będą  kształtować umiejętności manualne i plastyczne

29.01.  Opowiadanie dzieci na podstawie obrazków „Zabawy zimowe na śniegu”- dzieci będą posługiwała się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty,\

30.01.  Zestaw zabaw ruchowych na podstawie opowieści ruchowej“Zimowe zabawy”.- dzieci ruchem będą ilustrować sporty zimowe

31.01.  Zabawa matematyczna „Zimowa układanka” - dzieci nauczą się układać obrazek z części

 

J.angielski:

- słownictwo: snow, snowflakes, snowball, snowman, winter, cold, jacket, scarf, boots, hat, grandmother, grandfather, family, bird, ,penguin, animals, sled, skis, skates, snowboard

- osłuchanie i nauka piosenek: “I’m a little snowman”, „Penguin song”

- zabawa ruchowa do piosenki: „Winter dance song”

- zabawa matematyczna: „How many snowflakes”

 

Prosimy o przynoszenie mokrych chusteczek lub papieru toaletowego nawilżanego (papier biodegradowalny, który może być wrzucany do toalety). oraz  suchych chusteczek. ( 1 raz w m-cu )  

projekt www.pollyart.pl