Mrówki

 

Kwiecień  - Mrówki 

W zdrowym ciele, zdrowy duch!  (01.04- 03.04.2020)

W tym tygodniu dzieci w zabawie matematycznej będą poznawały i nazywały owoce oraz warzywa. Policzą je w dostępnym zakresie. Wysłuchają wiersza E. Szymańskiego „Dwie umywalki”. Dowiedzą się skąd bierze się woda w kranie oraz dlaczego należy oszczędzać wodę. Podczas pracy plastycznej wykleją różnorodnym materiałem „Życie w wodzie”. W czasie zajęć dowiedzą się jakie zwierzęta żyją w wodzie. W zabawie badawczej dowiedzą się gdzie i jak można zobaczyć czyste powietrze. Poznają źródła, które je zanieczyszczają. W zabawie muzyczno- ruchowej do piosenki „Wiatr psotnik” będą kształtowały poczucie rytmu oraz bawiły się przy użyciu pasków kolorowej bibuły.

 

Uczymy się angielskiego:

Piosenka: Clothing chant

Słownictwo: shoes, pants, shorts, dress, skirt, jacket, clothing, hat

02.04 – W tym dniu obchodzimy Dzień Świadomości Autyzmu- Podarujmy Dzieciom Kawałek Nieba. Dzieci będą kształtowały postawę szacunku, tolerancji i akceptacji osób z autyzmem.

03.04 – W tym dniu obchodzimy Dzień Marchewki. Dzieci poznają wartości odżywcze marchewki oraz wzbogacą wiedzę o konieczność spożywania warzyw.

 

Święta Wielkanocne (06.04 – 10.04.2020)

W tym tygodniu dzieci poznają tradycje związane z Wielkanocą.  Będą ozdabiać kolorową krepą, kwiatkami oraz kolorowymi paskami „pisankę Wielkanocną”. W zabawie matematycznej będą łączyły w pary pisanki oraz kraszanki, określały ich wielkość, a także położenie względem przedmiotu np. koszyka Wielkanocnego. Dzieci osłuchają się również z piosenką „Hopla, hopla”, podczas której będą wykonywały uzgodnione ruchy w rytm piosenki. Podczas zestawu zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „Przygody zajączka”, dzieci wybiorą się na spacer z zajączkiem w czasie którego będą ćwiczyły mięśnie nóg, a także wykonywały prawidłowy skłon w przód.

 

7.04. – w tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Dzieci poznają zasady dbania o zdrowie. Aktywnie włączą się w zabawę z całą społecznością przedszkolną

10.04- Przegląd piosenki angielskiej – Popularyzowanie dziecięcych piosenek w języku angielskim oraz promowanie piosenki, jako formy nauki języka obcego.

 

Uczymy się języka angielskiego:

Słownictwo: Easter bunny, egg, funny, happy, chicken, Easter basket, Easter lamb, cake, daffodil, chuch, Easter, catkins, Holy Bible

Piosenka w języku angielskim: The Easter Bunny Bop

 

Wiosenne porządki (14.04 - 17.04.2020)

W tym tygodniu dzieci wysłuchają wiersza W. Badalskiej „Wiosenne porządki” i dowiedzą się jakie są wykonywane prace w ogrodzie wiosną. Podczas zestawu zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej „jestem ogrodnikiem” będąnaśladować pracę ogrodnika podczas której będą ćwiczyć mięsnie rąk i nóg. Podczas kodowania na dywanie dzieci rozwiną swoją spostrzegawczość oraz kojarzenie, a także poprzez działanie na symbolach będą odnajdywać odpowiedni punkt na planszy. Podczas zabawy matematycznej „ogrodnicze rytmy” będą kontynuowały rytm rozpoczęty przez nauczyciela oraz samodzielnie ułożą prosty rytm matematyczny. Na zajęciach plastycznych wykonają konewkę przy użyciu papierowej rolki oraz kolorowych elementów. W czasie zabawy muzyczno  ruchowej do piosenki „W naszym ogródeczku” dzieci będą kształtowały poczucie rytmu, a także interpretowały ruchem treść piosenki.

 

16.04 –w tym dniu obchodzimy Dzień Zdrowego Malucha. Dzieci przygotują sałatkę wiosenną

 

Uczymy się języka angielskiego:

Piosenka w języku angielskim: Im a little teapot

Słownictwo: little, teapot, clever, short, stout, handle, spout

 

Polska to mój dom  (20.04- 24.04.2020)

W tym tygodniu dzieci obejrzą  przedstawienie kukiełkowe na podstawie wiersza „Mój dom” A. Rumińskiej. Dzieci utrwalą nazwę państwa, w którym mieszkają oraz poznają znaczenie słowa „dom”. W zabawie muzyczno- ruchowej „Zbudujemy dom”, za pomocą kubeczków plastikowych będą odtwarzały rytm melodii. Osłuchają się również z piosenką „Kto w Toruniu mieszka”. Dzieci utrwalą nazwę miejscowości, w której mieszkają, a także wskażą charakterystyczne miejsca Torunia przy pomocy ilustracji. Podczas zajęć plastycznych poznają twórczość malarza Józefa Mehoffera oraz namalują ,,Dziwny ogród w moim mieście”. Będą rozwijać wyobraźnię oraz wiarę we własne możliwości. Dzieci nauczą się rymowanki „Jestem Polakiem” A. Dziechciarczyk.  W zabawie matematycznej poznają kolory flagi Unii Europejskiej. Będą doskonaliły umiejętność określania położenia flagi w przestrzeni w odniesieniu do siebie oraz innych przedmiotów.

 

20.04- w tym dniu obchodzimy Święto Ziemi. Dzieci będą kształtowały postawę prawidłowego dbania o środowisko.

23.04 - Światowy Dzień Książki- Dzień z Andersenem. Dzieci będą rozwijały zainteresowanie literaturą Andersena oraz rozbudzały zainteresowania czytelnicze

 

Uczymy się języka angielskiego:

Wierszyk: Naughty elf

Słownictwo: forest, Little, naughty, polite, play, shout, tree, scream, I live in

 

 

W wiejskim gospodarstwie  (27.04- 30.04.2020)

W tym tygodniu dzieci poznają zwierzęta wiejskie na podstawie wiersza T. Fiutowskiej „Na podwórku”. W zestawie zabaw ruchowych wybiorą się na spacer po gospodarstwie. Będą wzmacniały mięśnie nóg oraz wspinały się na palcach. Podczas grupowej pracy plastycznej wykleją makietę „gospodarstwo wiejskie”. Wykorzystają do tego przygotowane szablony zwierząt. W zabawie matematycznej „Mamy i ich dzieci” będą klasyfikowały według kryterium wielkości, a także wskazywały różnice w  wyglądzie młodych i dorosłych zwierząt. Na zajęciach plastycznych będą ćwiczyły motorykę małą poprzez lepienie z plasteliny „owieczki”. W zabawie ortofonicznej na podstawie wiersza ,,Awantura w Rym, cym, cym’’ M. Strzałkowskiej będą ćwiczyły mięśnie narządów mowy oraz powtarzały wybrane zgłoski: ko, kwa, mu, kwi, be, me, kukuryku.

 

29.04- w tym dniu obchodzimy Dzień Tańca. Dzieci będą budowały wiarę we własne  talenty  możliwości i talent oraz będą  integrowały się ze społecznością przedszkolną

 

Uczymy się angielskiego:

Zabawa po angielsku, oglądaj i słuchaj : Farm Animals listen and seek

Słownictwo: animals, listen, farm, seek, hen, sheep, duck, cow, donkey

 

Prosimy o przynoszenie mokrych chusteczek lub papieru toaletowego nawilżanego (papier biodegradowalny, który może być wrzucany do toalety). oraz  suchych chusteczek. ( 1 raz w m-cu )   

projekt www.pollyart.pl