Mrówki

 

Maj - Mrówki 

Polska mój dom 06.05 – 10.05

Tydzień poświęcony uświadamianiu dzieciom ich przynależności narodowej – jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce,  poprzez oglądanie teatrzyku na podstawie wiersza A. Rumińskiej „Mój dom”, słuchanie legend o Warsie i Sawie oraz toruńskich piernikach, zabawy ruchowe i umuzykalniające.

06.05–  Dzień Strażaka – spotkanie z przedstawicielem Ochotniczej Straży Pożarnej
08.05–  Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – spotkanie z Panią Bibliotekarką
09.05-  Dzień Unii Europejskiej – uczestniczymy w zabawach w języku angielskim z cała społecznością przedszkolną

 

Książeczki z naszej półeczki 13.05 – 17.05

Rozwijamyzainteresowania dzieci literaturą dziecięcą w zabawach umuzykalniających, osłuchanie z piosenką „W książeczce płynie rzeczka” oraz poznanie różnych rodzajów książek dla dzieci, m.in. atlasy, encyklopedie, bajki, opowiadania, wiersze.

 

Tata i Mama to moi Rodzice 20.05 – 24.05

W tym tygodniu rozwijamy u dzieci poczucie szacunku i miłości do Rodziców. Dzieci oglądając teatrzyk pt. ”Korale mamy”, zabawy tematyczne, plastyczne, umuzykalniające i ruchowe  poznają role poszczególnych członków rodziny, dostrzegą potrzebę niesienia pomocy najbliższym i stwarzania miłej i życzliwej atmosfery w gronie rodzinnym.

21.05 Dzień Zdrowego Malucha – przygotowujemy „Wiosenną sałatkę”


24.05 (czwartek) o godz. 14.30 zapraszamy Rodziców na uroczystość Dnia Mamy i Taty

 (Prosimy o odświętne ubranie dzieci)

 

Majowa łąka 27.05 – 31.05

Tydzień poświęcony poszanowaniu świata roślin i zwierząt żyjących na łące. Poprzez zabawy tematyczne dzieci poznają nazwy zwierząt i roślin łąkowych, ich środowisko życia, będą - usprawniać narząd mowy poprzez ćwiczenia na zgłoskach: bzz – bzz, cyk – cyk, kum – kum oraz wykonają wspólna pracę plastyczną - makietę łąki.

 

Język angielski

Słownictwo: mum/mother, dad/father, son, daughter, parent, child/children
                      ant, bee, bug, butterfly, fly, spider, ladybird

Piosenka „I love my family”

Prosimy o przynoszenie mokrych chusteczek lub papieru toaletowego nawilżanego (papier biodegradowalny, który może być wrzucany do toalety). oraz  suchych chusteczek. ( 1 raz w m-cu )   

projekt www.pollyart.pl