Kadra dydaktyczna

 

mgr Aleksandra Szlendak – dyrektor ds. pedagogicznych

mgr Edyta Dul - nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczyciel j. angielskiego

 

mgr Katarzyna Mehrwald - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

mgr Karolina Marek - kierownik zespołu terapeutów, pedagog terapeuta, nauczyciel mianowany

Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pedagogiki przedszkolnej. Największą motywacje do pracy czerpię z osiągnięć dzieci. Ich codzienne sukcesy i radość jaką z nich czerpią dodają mi pozytywnej energii.

 

mgr Agnieszka Rodzik - oligofrenopedagog terapeuta, logopeda

 

mgr Karolina Lewandowska -  oligofrenopedagog terapeuta

Agnieszka Szafrańska  – pomoc nauczyciela, dyplomowany opiekun społeczny

W swojej pracy dążę do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i warunków do prawidłowego rozwoju, poprzez wspólne zabawy, czytanie, oglądanie książek czy prace plastyczne. Stymuluję aktywość dzieci i zapoznaję je ze światem, spędzanie czasu z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję.

 

mgr Karolina Syrocka - nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego, nauczyciel j. angielskiego

 

mgr Sylwia Małecka - nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

mgr Patrycja Grądzka - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel j. angielskiego

Ukończyłam studia magisterskie na UW w Warszawie o specjalności pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna. Praca z dziećmi to dla mnie wspaniałe doświadczenie, każdego dnia daje mi dużo satysfakcji. Staram się, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu przyniósł dzieciom wiele radości i wpłynął zarazem na ich wszechstronny rozwój. Zależy mi, by każde dziecko w grupie czuło się kochane, szczęśliwe i bezpieczne. 

mgr Justyna Zielińska – nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Każdy dzień spędzony z dziećmi oprócz radości i satysfakcji napełnia mnie optymizmem i chęcią do działania. Uważam, że każdy człowiek, a zwłaszcza ten mały, jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju. I tak też należy go traktować.

 

mgr Karolina Ambroziak -  psycholog, terapeuta, nauczyciel kontraktowy

 

mgr Iga Przybylska -  oligofrenopedagog terapeuta

mgr Katarzyna Lanckowska - nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczyciel j. angielskiego


Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki ze specjalnością edukacja ekologiczna. Ukończyłam również podyplomowe studia z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Praca z dziećmi bardzo mnie satysfakcjonuje, przynosi ogromną radość i samorealizację. Dla wychowanków mam dużo cierpliwości, uśmiechu, mnóstwo energii i ciepła, a do każdego z dzieci podchodzę w sposób indywidualny, dostrzegając potrzeby każdego z nich.

mgr Małgorzata Krajewska - nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego , nauczyciel j.angielskiego

Jestem absolwentką pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania muzycznego, a także pedagogiki przedszkolnej.

Praca z dziećmi przynosi mi ogromną radość, a obserwowanie ich rozwoju- satysfakcję.

Moje pasje to muzyka, przede wszystkim śpiew oraz jazda konna.

mgr Agnieszka Czech - oligofrenopedagog terapeuta, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Ukończyłam studia magisterskie na UMK w Toruniu o kierunku pedagogika o specjalnościach: oligofrenopedagogika- rewalidacja osób upośledzonych umysłowo oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Odkąd pamiętam moim marzeniem była praca z najmłodszymi w związku z tym ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Poczucie zawodowego spełnienia daje mi obserwowanie postępów  w edukacji dzieci.

mgr Dominika Maniewska - oligofrenopedagog terapeuta, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

W 2011 roku ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika) z logopedią. W 2014 roku obroniłam tytuł magistra na kierunku pedagogika o specjalności przedszkolna i wczesnoszkolna.
Doświadczenie w pracy z dziećmi nauczyło mnie optymizmu w życiu oraz tego że zawsze jest wyjście z sytuacji. Najważniejsze jest dla mnie w pracy z namłodszymi holistyczne postrzeganie ich potrzeb  i indywidualne podejście do pracy małym człowiekiem.
"Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka." JPII

Maria Czarnecka – nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego

Praca z małymi dziećmi jest moją pasją. Dobro dziecka zawsze było moim priorytetem a możliwość obserwowania rozwoju dziecka i jego postępów jest dla nauczyciela największą satysfakcją. 
„Obyś cudze dzieci uczył” , to nie kara – to misja.

mgr Kamila Dias - oligofrenopedagog terapeuta, logopeda, nauczyciel kontraktowy

Studia licencjackie ukończyłam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalizacji oligofrenopedagogika z logopedią, tytuł magistra obroniłam z Pedagogiki o specjalizacji logopedia. Praca i kontakt z dziećmi przynosi mi ogromną radość. Osiągane przez nie sukcesy dają mi satysfakcję zawodową i motywują do dalszej pracy."
 

mgr Judyta Filipowska - oligofrenopedagog terapeuta, nauczyciel kontraktowy

 

mgr Aneta Szatkowska - oligofrenopedagog, nauczyciel terapeuta

mgr Paulina Nogaj

mgr Paulina Rumińska - nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, logopeda

Ukończyłam Zawodowe Studium Medyczne w Toruniu, gdzie uzyskałam tytuł technika terapii zajęciowej. Ze względu na zamiłowania do prac manualnych oraz chęć do współpracy z dziećmi podjęłam dalszą naukę na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na studiach licencjackich (specjalność pedagogika wczesnoszkolna), a następnie na studiach magisterskich (specjalność pedagogika opiekuńczo - wychowawcza). W 2010 roku ukończyłam Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

mgr Paulina Lenart - oligofrenopedagog, nauczyciel terapeuta

mgr Aleksandra Gościniak - pedagog terapeuta, logopeda, nauczyciel kontraktowy

W 2011 roku ukończyłam studia na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Legitymuję się tytułem licencjata z zakresu logopedii oraz tytułem magistra Pedagogiki o specjalizacji Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka otrzymanego w 2013 roku. Praca z dziećmi jest moją wielka pasja, która daje mi mnóstwo satysfakcji każdego dnia. Przebywanie z dziećmi wzbogaca człowieka, ponieważ wymaga patrzenia na świat oczami dziecka, co dla nas dorosłych bywa niezwykle trudne.
Najważniejsze jest dla mnie towarzyszenie dziecku w jego indywidualnym rozwoju, zapewnianie bezpieczeństwa i wspieranie w trudnych sytuacjach.

mgr Marta Chlebowska - nauczyciel kontraktowy wychowania przedszkolnego, oligofrenopedgog

Praca z dziećmi dostarcza mi niezwykle dużo przyjemności oraz satysfakcji. Ofiaruje dzieciom serdeczność, zapewniając jednocześnie poczucie bezpieczeństwa. Uczę się od nich czerpać radość z najprostszych rzeczy. Pasjonuje się żonglerką i akrobatyką.

mgr Izabela Zjawiona  – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel mianowany języka angielskiego

Hello to you Jestem nauczycielem mianowanym języka angielskiego.Praca w przedszkolu to ogromna przyjemność dla mnie. Razem z dziećmi śpiewamy, tańczymy, poznajemy rymowanki, słuchamy zabawnych opowiadań w języku angielskim. Dzieci oswajają się z angielskimi zwrotami i rozpoczynają swoją przygodę z obcym językiem.

 

mgr Katarzyna Rasiewicz  – nauczyciel dyplomowany języka angielskiego, koordynator nauczania dwujęzycznego

 

mgr Magdalena Jaworska - logopeda

projekt www.pollyart.pl