wtorek, 24 marzec 2020 10:43

Komunikat

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie decyzją Premiera, od jutra nie będzie zajęć dydaktycznych we wszystkich placówkach oświatowych.

 

Od 25.03.2020r. do 10.04.2020r.  przedszkole będzie zamknięte.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza organizację realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym informuję, że realizacja programu wychowania przedszkolnego będzie odbywała się sukcesywnie z wykorzystaniem poczty elektronicznej, facebooka, platform edukacyjnych i stron internetowych rekomendowanych przez MEN.

 

Jednocześnie informuję, że w dniu 7 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 374 opublikowano spec ustawę o koronawirusie – Ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższym artykułem Ustawy.

·     Art. 4. 1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

 

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS

https://www.zus.pl

 

Z poważaniem 

Ewa Sotomska

Dyrektor przedszkola 

 

 

Więcej w tej kategorii: « Trwają zapisy na rok 2020/2021
projekt www.pollyart.pl